ΤΣΑΚΡΑ: Τα βασικά κέντρα του ανθρώπου.

Στον κεντρικό πυρήνα της περιστροφής των επτά σωμάτων μας βρίσκονται τα τσάκρας. Η λέξη τσάκρα είναι σανσκριτική και σημαίνει τροχός ή στρόβιλος ή ρόδα Φωτός

2τσακρας

Κάθε Τσάκρα έχει τη δυνατότητα να λάβει, να αφομοιώσει και να διαβιβάσει την ενέργεια. Κάθε chakra είναι μια δίνη, που περιστρέφει την ενέργεια ζωή-δύναμης προς το σώμα, η έξω από αυτό.  Υπάρχουν τα επτά βασικά ενεργειακά κέντρα που αποτελούν τη συνειδητότητα, το ενεργειακό μας σύστημα.  Όλες οι αντιλήψεις, οι ερμηνείες των αισθητηριακών ερεθισμάτων, οι σκέψεις μας, καθώς και όλες οι εσωτερικές καταστάσεις που μπορούμε να βιώσουμε, λαμβάνουν χώρα σε αυτό που αποκαλούμε «συνειδητότητα».  Μπορούμε να πούμε ότι η συνειδητότητα είναι μια μορφή ενέργειας. Μερικές φορές καλείται «ζωτική ενέργεια». ‘Οταν η ζωτική ενέργεια –συνειδητότητα αποχωρεί από το σώμα, το σώμα πεθαίνει. Το υλικό σώμα είναι το όχημα για την συνειδητότητα ,που είναι ο πραγματικός εαυτός μας και παράλληλα είναι και η επέκταση της συνειδητότητας /ενέργειας μας. Το σώμα μας  και εμείς (δηλ. η συνειδητότητα μας) αποτελούμε ένα ενεργειακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες με διαφορετική πυκνότητα και διαφορετικές συχνότητες. Αυτές οι ενέργειες βρίσκονται σε μια διαρκή αλληλεπίδραση και συνδέονται με ένα μέρος του φυσικού σώματος.

Chakras1
Κάθε τσάκρα διαβιβάζει και λαμβάνει ενεργειακά την συχνά αποκαλούμενη «chi» ζωή-δύναμης, τσι «qi», πράνα « prana», ή τη «καθολική νοημοσύνη». Υπάρχουν επίσης πολλά δευτερεύοντα τσάκρας, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στις ενώσεις του φυσικού σώματος (αρθρώσεις). Όταν είμαστε σε μια κατάσταση κακής υγείας, τα chakras μπορούν να διαστρεβλωθούν, να βγουν  από την ευθυγράμμιση ή ακόμα και να μείνουν στάσιμα. Όταν αυτό συμβαίνει, η ενέργεια δύναμης ζωής δεν μπορεί να ρεύσει μέσα και έξω ελεύθερα και το φυσικό σώμα μπορεί να υποφέρει. Η πίεση, η ανικανότητα να εκφραστούν οι συγκινήσεις, οι πεποιθήσεις που είναι ασύμφωνες με την αλήθεια, την αποσύνδεση από μια υψηλότερη δύναμη, η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, η έκθεση στην τοξικότητα, κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν το σύστημα των chakra , να κλείσει προς τα μέσα. Tα τσάκρα λειτουργούν σαν αντλίες ή βαλβίδες, που ρυθμίζουν τη ροή της ενέργειας σε όλο το ενεργειακό σύστημα. ‘Ετσι, η ροή της ενέργειας καθορίζεται από την κατάσταση των τσάκρα.

Η λειτουργία των τσάκρα αντανακλά τις αποφάσεις μας σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης μας στις προκλήσεις της ζωής. Ανοίγουμε η κλείνουμε αυτές τις βαλβίδες όταν αποφασίζουμε τι θα σκεφτούμε ή τι θα αισθανθούμε, καθώς και όταν αποφασίζουμε μέσω ποιου φίλτρου θα αντιληφθούμε τον κόσμο. Τα τσάκρα , όπως και η αύρα, είναι όψεις της συνειδητότητας. Τα τσάκρα είναι πιο πυκνά από την αύρα, αλλά λιγότερο πυκνά από το φυσικό σώμα. Είναι  σαν συμπαγείς ενεργειακές σφαίρες που διαπερνούν το φυσικό σώμα, όπως ένα μαγνητικό πεδίο.

kundalini

 

Οι ιδέες αυτές είναι γνωστές εδώ και χιλιάδες χρόνια, η επιστημονική βάση τους όμως αποδείχτηκε πρόσφατα, χάρη στις φωτογραφίες Κίρλιαν. Σε αυτή τη μέθοδο, φέρεται ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από μια φωτογραφική πλάκα καθώς λαμβάνεται η φωτογραφία ενός ανθρώπου, ζώου η αντικειμένου που βρίσκεται σε επαφή με την πλάκα. Αρχικά ,τραβήχτηκαν φωτογραφίες φύλλων. Όταν οι φωτογραφίες εμφανίστηκαν, αποκαλύφθηκε η εικόνα ενός φύλλου που περιβαλλόταν από ένα ενεργειακό πεδίο, το οποίο θεωρήθηκε ότι εκπεμπόταν από το φύλλο. Με την ίδια μέθοδο όταν φωτογραφίζεται το χέρι ενός ανθρώπου ,εμφανίζεται ένα ενεργειακό μοτίβο. Μέσω της μεθόδου Κίρλιαν, αποδείχθηκε ότι οι θεραπευτές μπορούν να επηρεάσουν το ενεργειακό μοτίβο διοχετεύοντας συνειδητά ενέργεια με τα χέρια τους. Συνεπώς οι φωτογραφίες Κίρλιαν δεν αντικατοπτρίζουν την υλική δομή του χεριού, αλλά τη συνειδητότητα και το ενεργειακό πεδίο. Μια αλλαγή στη συνειδητότητα αποτυπώνεται στις φωτογραφίες Κίρλιαν ως μια αλλαγή στο ενεργειακό πεδίο του ατόμου. Οι αλλαγές στη συνειδητότητα προκαλούν αλλαγές στο ενεργειακό πεδίο. Οι αλλαγές στο ενεργειακό πεδίο εμφανίζονται προτού λάβει χώρα οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό επίπεδο. Συνεπώς , η εκδήλωση των αλλαγών ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία. Οι αλλαγές εκδηλώνονται πρώτα στη συνειδητότητα, έπειτα στο ενεργειακό πεδίο και , τέλος, στο φυσικό σώμα.

image_3062
Τα τσάκρας λοιπόν λειτουργούν σαν γέφυρα, σαν μετασχηματιστές στροβιλίζοντας την ενέργεια από ή προς το φυσικό σώμα, και αυτή η ενέργεια είναι αυτό το σύνολο διαφορετικών κραδασμών από την συνειδητότητα μας. Κάθε τσάκρα αντηχείμε μια ιδιαίτερη συχνότητα της δόνησης και είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της παλμικής ιατρικής. Το κάθε τσάκρα ισορροπείται με την πρόσκληση του πίσω στη φυσική του κατάστασή δόνησης & συχνότητας. Το φυσικό σώμα είναι μια μονάδα φτιαγμένη από πολλά διαφορετικά αναπόσπαστα τμήματα που σχεδιάζονται για να είναι αυτοεπιδιορθούμενα. Η εργασία του σώματος είναι να διατηρήσει την ισορροπία και την ελεύθερη ροή της ενέργειας.

Κάθε τσάκρα συνδέεται με έναν ενδοκρινή αδένα , καθώς και με μια συγκεκριμένη ομάδα νεύρων, ένα νευρικό πλέγμα. Όταν υπάρχει ένταση σε μια συγκεκριμένη περιοχή της  συνειδητότητας, τη βιώνουμε στο τσάκρα που σχετίζεται με αυτή την περιοχή. Κατόπιν , η ένταση μεταφέρεται στον ενδοκρινή αδένα που συνδέεται με αυτό το τσάκρα. Οι ενδοκρινείς αδένες εκκρίνουν ορμόνες, ρυθμίζοντας την χημεία του σώματος. Συνεπώς μια αλλαγή στη συνειδητότητα συνεπάγεται αλλαγή στη χημεία του σώματος, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε στιγμής.
Κάθε τσάκρα λοιπόν έχει την δομή ( ενέργεια που δονείται σε συγκεκριμένη συχνότητα –άρα δονείται στην δική του ιδιαίτερη συχνότητα) και συνδέεται με ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπειρίας. Αν σκεφτούμε πως είμαστε μια συνειδητότητα μέσα σ’ένα σώμα οι πιο βαθιές εσωτερικές εμπειρίες μας βρίσκονται στο επίπεδο που λέμε «ψυχή», οι πιο επιφανειακές εμπειρίες βρίσκονται στα όρια του φυσικού σώματος. Ολες αυτές οι εμπειρίες σχετίζονται αντίστοιχα με διαφορετικά περισσότερο η λιγότερο λεπτοφυή σώματα της ύπαρξης μας.

Έτσι  δημιουργείται μια λογική σειρά επτά κραδασμών που αντιστοιχούν σε διαφορετικές Νότες και Χρώματα, Νευρικά πλέγματα, Συστήματα και Στοιχεία και διαφορετικές Αισθήσεις.

Το τσάκρα της Βάσης σχετίζεται με το κόκκινο χρώμα και το πιο πυκνό σώμα, το φυσικό σώμα. (βρίσκεται στο Περίνεο)

Το 2ο τσάκρα ή Πορτοκαλί συνδέεται με το συναισθηματικό σώμα που έχει την αμέσως μικρότερη πυκνότητα. (βρίσκεται 3 δάκτυλα κάτω από τον αφαλό)

Το 3ο τσάκρα ή Κίτρινο συνδέεται με το διανοητικό σώμα και βρίσκεται στο Ηλιακό Πλέγμα

Το 4ο τσάκρα ή Πράσινο (Τσάκρα της Καρδιάς) συνδέεται με το αστρικό σώμα

Το 5ο τσάκρα ή Γαλάζιο (Τσάκρα του Λαιμού) συνδέεται με το αιθερικό σώμα

Το 6ο τσάκρα ή Λουλακί (Τρίτο Μάτι) που βρίσκεται στο κέντρο του μετώπου και συνδέεται με το βουδικό σώμα (Πνεύμα) και

Το 7ο τσάκρα ή Βιολετί (η Τσάκρα του Στέμματος) που βρίσκεται στην κορυφή του κεφαλιού και συνδέεται με το αιτιατό σώμα(Ψυχή).

Αφού κάθε τσάκρα συνδέεται με ένα συγκεκριμένο επίπεδο ύπαρξης, μπορούμε να πούμε ότι η εξέλιξη της ψυχής αναπαρίσταται από τα τσάκρα, τα οποία αποκαλύπτουν επίσης οτιδήποτε συμβαίνει στην συνειδητότητα μας.

Αν θεωρήσουμε ότι η ζωή μας είναι μια ταινία στην οποία εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές και ότι βρισκόμαστε στη Γη για να εξελιχθούμε ως ψυχές και να κατανοήσουμε τη φύση της συνειδητότητας μας, τότε ό,τι συμβαίνει σε αυτη την ταινία, πρέπει να προάγει αύτή την εξέλιξη.

Είδαμε παραπάνω ΄την αντιστοιχία των χρωμάτων με το κάθε τσάκρα ότι είναι τα χρώματα της ίριδας. Το ουράνιο τόξο είναι ΦΩΣ «μεταφρασμένο» σε 7 διαφορετικούς κραδασμούς-χρώματα. Το κόκκινο είναι με το μεγαλύτερο μήκος κύματος,το βαρύτερο χρώμα και συνδέεται με το τσάκρα της Βάσης η Ρίζας. Το βιολετί το χρώμα με το μικρότερο μήκος κύματος, είναι το πιο ελαφρύ χρώμα και συνδέεται με το Τσάκρα του Στέμματος. Τα χρώματα της ίριδας αναπαριστούν τα τμήματα της ανθρώπινης συνειδητότητας και ταυτόχρονα είναι μια συμπαντική γλώσσα που πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι την κατέχουν. Η σχέση μας με τα χρώματα , ή η διάθεση μας για συγκεκριμένα χρώματα περιγράφουν τη σχέση μας με τα αντίστοιχα τμήματα της συνειδητότητας.

anti_stress_300

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΕΓΓΕΛΗ

Ολιστική Αισθητική-Rejuvance-Zen Shiatsu

Σεμινάρια Εναλλακτικών Μεθόδων

http://www.agatsou.gr/antigoni/seminars

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *