ΤΣΑΚΡΑ: Τα βασικά κέντρα του ανθρώπου.

Στον κεντρικό πυρήνα της περιστροφής των επτά σωμάτων μας βρίσκονται τα τσάκρας. Η λέξη τσάκρα είναι σανσκριτική και σημαίνει τροχός ή στρόβιλος ή ρόδα Φωτός Κάθε Τσάκρα έχει τη δυνατότητα να λάβει, να αφομοιώσει και[…]

Διαβάστε περισσότερα …